education in family

education in family
šeiminis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vaikų auklėjimas ir rengimas savarankiškam suaugusio žmogaus gyvenimui šeimoje. Ugdymą šeimoje sudaro: 1) fizinis lavinimas (maitinimas, higieninis režimas, grūdinimas, mankšta); 2) protinis lavinimas (žodžių, sąvokų formavimas, atminties, mąstymo, vaizduotės, kalbos lavinimas); 3) pasaulėžiūros ugdymas ir visuomeninio aktyvumo skatinimas (mokslinių pažiūrų filosofinis orientacijų formavimas); 4) dorovinis auklėjimas (dorovinių normų įsisavinimas ir elgesys pagal jas); 5) darbinis auklėjimas (ruošos darbai, visuomenei naudingas darbas, stropumas); 6) estetinis auklėjimas (emocinis grožio išgyvenimas, skonis ir grožio kūrimas buityje, darbe, santykiuose su žmonėmis – etiketas); 7) lytinis auklėjimas (berniukų ir mergaičių santykiai šeimoje; partnerystės ir draugystės problemos; lytinis švietimas; erotinis auklėjimas; rengimas šeimos gyvenimui). Šeiminis auklėjimas, vaikui sulaukus mokyklinio amžiaus, derinamas su mokykloje atliekamu darbu – mokymu ir auklėjimu. Kartu šeima įgyja naujų pareigų: 1) stiprinti teigiamą vaiko požiūrį į mokyklą, mokytojus ir mokymąsi; 2) užtikrinti materialines sąlygas vaikui mokytis mokykloje ir namie; 3) stebėti, kaip vaikas mokosi ir elgiasi mokykloje; 4) palaikyti ryšį su mokykla, dalyvauti jos renginiuose; 5) padėti mokyklai vaikus mokyti ir auklėti, vykdyti mokyklos nurodymus. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie: 1) asmeninis tėvų pavyzdys; 2) pamokymas, nurodymas, paliepimas; 3) auklėjamieji pokalbiai įvairiomis temomis; 4) pasakų sekimas ir garsinis skaitymas, eilėraščių mokymas; 5) televizijos laidų, filmų, knygų, ekskursijų aptarimas; 6) žaidimų ir darbo organizavimas; 7) teigiamų įpročių (higienos, mokymosi, tvarkos ir kt.) ugdymas; 8) saviauklos organizavimas; 9) skatinimas (pritarimas, glamonės, palaikymas, drąsinimas, pagyrimai, apdovanojimas); 10) bausmės (nepritarimas, prieštaravimas, malonumo atėmimas, gėdinimas, įspėjimas, izoliavimas). Fizinės bausmės griežtai draudžiamos. Auklėjimo metodai veiksmingi, kai jie atitinka vaiko amžiaus ir individualias savybes, todėl labai svarbu gerai pažinti vaiką. atitikmenys: angl. education in family vok. Familienerziehung rus. семейное воспитание ryšiai: dar žiūrėkliaudies pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Family resource program — Family resource programs are community based organizations that support families in a variety of ways. Examples include family resource centres, family places, family centres and neighbourhood houses. They can also be linked to schools, community …   Wikipedia

  • Education in the United States — of America U.S. Department of Education Secretary Deputy Secretary Arne Duncan Anthony Miller …   Wikipedia

  • Family literacy — is a method of education. Relatively new, family literacy is currently being put into practice in the United States and in South Africa. Overview Comprehensive family literacy services provide a holistic, fully integrated, family focused approach …   Wikipedia

  • FAMILY, AMERICAN JEWISH — Introduction Any discussion of American Jewish family life as an institution must view it within the context of contemporary American social, economic, and political life. All contemporary American Jews are Jews by choice in that their… …   Encyclopedia of Judaism

  • Family Planning Association India — The Family Planning Association India, also known as FPA India, is an Indian registered charity working to promote sexual health. It celebrated its 50th anniversary in 1999. Its motto is Fulfilling People s Aspiration .The organisation was… …   Wikipedia

  • Family life education — (FLE) is the effort made by several American professional organizations and universities to strengthen families through social science education. Definition The premier professional organization in the U.S. for Family Life Educators, the… …   Wikipedia

  • Family and consumer science — Family and consumer sciences is an academic discipline that combines aspects of social and natural science. Family and consumer sciences deals with the relationship between individuals, families, and communities, and the environment in which they …   Wikipedia

  • Education — • In the broadest sense, education includes all those experiences by which intelligence is developed, knowledge acquired, and character formed. In a narrower sense, it is the work done by certain agencies and institutions, the home and the school …   Catholic encyclopedia

  • Family values — is a political and social concept used in various cultures to describe values that are believed to be traditional in that culture and in support of the idea that nuclear families are the basic units of culture. The phrase has different meanings… …   Wikipedia

  • Family therapy — Intervention ICD 9 CM 94.42 MeSH …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”